Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ ข้อบังคับและเงื่อนไข ของการใช้บริการที่เว็บไซต์ ufabetulinolum3.com สิ่งสำคัญที่ทุกท่านควรทำความเข้าใจ เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับการเข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ และท่านต้องยินยอมในข้อบังคับ และเงื่อนไข ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับ และเงื่อนไขการใช้บริการ

 1. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ทางเว็บไซต์ ufabetulinolum3.com จะไม่รับผิดชอบหากมีความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของเราทุกกรณี
 2. ประสบการณ์ผู้ใช้ : สิ่งสำคัญในการใช้บริการ ผู้ใช้ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป การสมัครสมาชิกจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงทั้งหมด และเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใช้ ที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับที่กำหนด
 3. ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ : หากคุณเจอปัญหาจากการใช้บริการ ufabetulinolum3.com ทางเว็บจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหาย ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
 4. การละเมิดข้อตกลง : หากคุณละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย และข้อตกลงทางกฎหมาย จะถูกควบคุมตามกฎหมาย หากมีการขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมายต่อไป
 5. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : การใช้บริการที่เว็บไซต์ ufabetulinolum3.com ถือว่าเป็นการยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 6. การติดต่อ : หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับ และเงื่อนไขเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabetulinolum3.com
 7. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ ufabetulinolum3.com เป็นของทางเว็บโดยตรง และไม่สามารถนำไปใช้ หรือปลอมแปลงได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 8. การยกเลิกสมาชิก : เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกของคุณ หากคุณละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขที่กำหนดทุกกรณี
 9. การใช้งาน : คุณต้องใช้บริการของเราตามกฎ และข้อบังคับที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการวางเดิมพัน , การชำระเงิน , การถอนเงิน หรือ การทำรายการธุรกรรมอื่น ๆ คุณต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 10. ข้อมูลส่วนบุคคล : เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างเป็นส่วนตัว ซึ่งเราจะไม่แชร์ข้อมูลของคุณ กับบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอม
 11. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางเว็บไซต์ ufabetulinolum3.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับ และเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า