Copyright protection within the website

Copyright protection within the website
Copyright protection within the website การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์ เนื้อหาที่มีการเผยแพร่อยู่ภายในเว็บไซต์ ufabetulinolum3.com ทางเว็บเป็นผู้จัดทำขึ้นมาทั้งหมดอย่างเช่น โลโก้ , กราฟฟิก , รูปภาพ , ข้อความ , ซอฟต์แวร์ , ไอคอน , เสียง , และคู่มือสำหรับการใช้บริการ ซึ่งทุกส่วนถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บไซต์

โดยได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง โดยทางเว็บไม่มีการอนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำไป คัดลอก  , แจกจ่าย , ทำซ้ำ หรือใช้เนื้อหาของทางเว็บไซต์ในการค้า ยกเว้นในกรณีที่ทางเว็บมีการอนุญาตให้นำไปใช้งาน โดยหากมีการพบการละเมิดลิขสิทธิ์ สามารถแจ้งข้อมูล และรายละเอียดในการละเมิดลิขสิทธิ์กับทางเว็บ ufabetulinolum3.com ได้ดังต่อไปนี้

เนื้อหาของทางเว็บไซต์ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ , URL ของเนื้อหาของทางเว็บไซต์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ และข้อมูลสำหรับติดต่อคุณ โดยหลังจากที่ทางเว็บได้รับข้อมูล จะทำการตรวจสอบโดยละเอียด และมีการดำเนินการตามข้อบังคับอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางเว็บจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของทางเว็บไซต์

และขอสงวนสิทธิ์สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมาย กับผู้ใช้บริการที่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถติดต่อและแจ้งรายละเอียดในการละเมิดลิขสิทธิ์กับทางเว็บได้ที่ : contact@ufabetulinolum3.com นโยบายการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ ได้มีการบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2022

โดยเนื้อหาของนโยบายจะมีการปรับเปลี่ยน และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาตามความเหมาะสม ทางเว็บจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการ ตรวจสอบหน้าลิขสิทธิ์เป็นประจำ เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย ซึ่งหากผู้ใช้บริการท่านใดที่มีการใช้งานหลังการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย จะถือว่าให้การยอมรับในนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง และทางเว็บขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ไว้วางใจและมั่นใจในการใช้งานกับทางเว็บ